Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սէրկէյ Լաւրով վերա -
հաստատեց, որ իրենք պիտի չթոյլատրեն Հալէպի տապալումը`
զինեալներու ձեռքերուն մէջ: «Ռուսական ուժերը Սուրիոյ մէջ
կ՚աշխատին` գետնի վրայ տիրող կացութեան հիման վրայ, հե -
տեւաբար Ուաշինկթըն պէտք չէ անակնկալի մատնուի: Մենք
բազմիցս տեղեկացուցինք, որ մեր օդային յարձակումներու կա -
րողութեան սահմաններուն մէջ պիտի չթոյլատրենք զինեալնե -
րուն տիրապետութիւնը` Հալէպին», ըսաւ Լաւրով: Մարդկային
իրաւունքներու սուրիական խորհուրդը յայտարարեց, որ առ -
նուազն 17 քաղաքացիներ` ներառեալ 8 երեխաներ մահացած
են երկրի արեւելեան հատուածին մէջ տեղի ունեցած օդային
յարձակումներու հետեւանքով: Պայթումներ կատարուած են
ժողովրդային շուկայի մը մէջ:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ