Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ ստորագրուեցաւ առանց վի -
զայի փոխադրութիւններու համաձայնագիր: Ստորագրութիւնը
կատարուեցաւ արտաքին գործոց նախարարներ Էտուարտ
Նալպանտեանի եւ Մոհամմէտ Ժաուատ Զարիֆի կողմէ, Թեհ -
րանի մէջ տեղի ունեցած տեսակցութենէն ետք: Նախարարնե -
րը անդրադարձան փոխադարձ հետաքրքրութիւն ներկայացնող
տարբեր հարցերու եւ օրակարգային թղթածրարներու, քննար -
կեցին տնտեսական, ուժանիւթային, փոխադրութեան, գիւղա -
տնտեսութեան, կրթութեան, առողջապահութեան եւ այլ ոլորտ -
ներու մէջ համագործակցութիւնը զարգացնելու միջոցները:
Նալպանտեան եւ Զարիֆ նաեւ խօսեցան հիւլէական համա ձայ -
նութեան եւ ղարաբաղեան զարգացումներուն մասին: Նալ -
պանտեան շնորհակալութիւն յայտնեց Արցախի գծով Իրանի
հաւասարակշռուած դիրքորոշումներուն համար:
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը նաեւ տեսակ -
ցե ցաւ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ: Վերջինս հաս -
տատեց, որ Թեհրան պատրաստ է Հայաստանին օգնութիւն
ցու ցաբերել զանազան ոլորտներու մէջ: Իրանի նախագահը
հաս տատեց, որ իր երկիրը պատրաստ է նաեւ Սեւ Ծովը Հայաս -
տանի տարածքով Պարսից Ծոցին միացնելու: «Հայաստանն ու
Իրանը միանման դիրքորոշում ունին տարածաշրջանին մէջ եւ
միջազգային ասպարէզի զարգացման հարցով», ըսաւ ան:
Նալպանտեան տեսակցեցաւ հիւլէական ուժանիւթի միջազգա -
յին կազմակերպութեան նախագահ Ալի Աքպար Սալէհիի հետ,
քննարկելու համար փոխադարձ յարաբերութիւններու թղթա -
ծրարը: Իսկ Իրանի Շուրայի Խորհուրդի նախագահ Ալի Լարի -
ժանիի հետ քննարկուեցան արցախեան զարգացումները: Նա -
խարարները հաստատեցին, որ Արցախի հակամարտութիւնը
պէտք է լուծուի բացառաբար խաղաղ միջոցներով: Նալպանտ -
եան ունեցաւ շարք մը այլ տեսակցութիւններ եւս, պատասխա -
նատու անձնաւորութիւններու հետ:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ