Վարչապետութեան կից գործող Բարգաւաճումի եւ Վերա -
կառուցումի Խորհուրդէն պատասխանատուներ հաստատեցին,
որ «Ռամքօ» ընկերութիւնը այսօր իսկ պիտի սկսի աղբերը հա -
ւաքել եւ փողոցները մաքրել Մեթն եւ Քսըրուէն գաւառներուն
մէջ: Նշենք, որ «Սուքլին»ի հետ պետութեան կնքած պայմանա -
գիրը արդէն իսկ սպառած է, եւ վերոյիշեալ Խորհուրդը համա -
ձայնութիւն կնքած է նոր ընկերութեան մը` «Ռամքօ»ի հետ: Այս
առումով, «Ռամքօ»ի սեփականատէր Ուասիմ Ամմէշ ըսաւ, որ
իրենց կարողութիւնները տեղադրած են Մեթնի եւ Քսըրուէնի
քաղաքապետութիւններու տրամադրութեան տակ, մաքրելու
համար փողոցները: Ան հաստատեց, որ աղբերու փոխադրու -
թեան յատկացուած բեռնակառքերը արդէն պատրաստ են աշ -
խատանքի: Ամմէշ նշեց, որ պետութեան հեր իրենց կնքած
պայ մանագիրը կþերկարի 7 տարիներու վրայ:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ