More Pictures

Կիրակի, 30 Ապրիլ 2017:
Աշխարհամատրան Կիրակի:
Եկեղեցին տօնախմբութեան մէջ է: Տեղի պիտի ունենայ անուանակոչութեան տօնակատարութիւն, սրբապատկերներու օծում եւ մատաղ օրհնէք:
Շաբաթ երեկոյ հայկական աւանդութեամբ պիտի պատրաստուի «ճիտապուր»ը:
Ուրբաթ երեկոյ կը կատարուի ոչխարներու զենումը:
Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս ոչխարները նուէր ուղարկուած էին եկեղեցւոյ բարերար` Տէր եւ Տիկին Մովսէս եւ Արփի Պչաք ճեաններու կողմէ: Ապա, եկեղեցւոյ հովիւ` Արժ. Տ. Ղեւոնդ Քահանայ Լօշխաճեան կ՛օրհնէ աղը:
Քրիստոնէական հաւատքին միախառնուած դարերէն մեզի հասած գեղեցիկ աւանդութիւնը կը սկսի: Պիտի պատրաստուի «Ճիտապուր»ը:
Տիկնանց միութեան անդամուհիները լծուած են ճիտապուրի պատրաստութեան: Իրենց իսկ առաջնորդութեամբ ու ցուցմունք ներով, իրենց օգնելու եկած թաղի ազնիւ տի կինները եւ թաղականութիւնը իրենց վստահո ւած գործը կը կատարեն ուրախութեամբ, հա ճոյքով եւ բերկրանքով: Խտասալիկով հնչող շարականներ իրենց քաղցրութեամբ կը լեցուին բակին մէջ:
Շաբաթ առաւօտ դարձեալ, ժրաջան տիկին ներ լծուած են աշխատանքի. մինչեւ ուշ գիշեր ճիտապուրը կը պատրաստուի: Ծանր աշխատանք, բայց սիրով կը կատարուի: Մեղւաջան աշխատանք:
Շաբաթ երեկոյեան ՀՄՄ-ի փողերախումբի շեփորները կը հնչեն: Անոնք եկած են խանդավառելու բոլոր ներկաները` հետեւելով անցեալի հայ ժողովուրդի տօնական օրերու սովորութիւններուն: Խանդավառութիւն ամբողջ բակին մէջ:
Ներկայ են պետական երեսփոխան տիար Սեպուհ Գալփաքեան, ՍԴՀԿ-ի Վարիչ Մարմինի անդամներ, ինչպէս նաեւ հիւրաբար Պէյրութ գտնուող ՀՄՄ-ի աշխարհացրիւ յարգելի հիւրերը:
Կը հնչեն շեփորները, որոնց կը միախառնուին ներկաներուն ծափահարութիւնները:
Ապրիք տղաք, վարձքերնիդ կատար:
Հայրենասիրական ու ազգային երգերու նուագի տակ մթնոլորտը կը վերածուի հայկական քէֆի...:
Համախմբուած աշխատանք: Մեծ եռանդով մինչեւ ուշ գիշեր: Գիշերուան ուշ ժամերուն կը լեցուին ճիտապուրի տուփերը, 1000 տուփ:
Կիրակի առաւօտ եկեղեցւոյ զանգերը կը հնչեն:
Ժամերգութիւնը սկսած է:
Բանակայիններու հսկողութեան տակ է եկեղեցւոյ շրջափակը: ՀՄՄ-ի փողերախումբը եւ սկաուտներ այսօր եւս իրենց շքախումբով եկած են եկեղեցի՝ դիմաւորելու առաջնորդ սրբազանը՝ Գերշ. Տ. Շահէ եպս. Փանոսեանը:
Սրբազան հայրը կը դիմաւորեն քահանայ հայր, թաղականութիւն, սկաուտներ, շեփորախումբ, սարկաւագներ, դպիրներ եւ ժողովուրդ:
Սրբազան հայրը «Հրաշափառ»ով կ՛առաջնորդուի եկեղեցի եւ, զանգակներու ղօղանջներու տակ, Տէր հօր ու սարկաւագներուն թափօրով կը մտնէ եկեղեցի: Ան պիտի հանդի սապետէ, պատարագէ, պիտի կատարէ սրբապատկերներու օծում եւ մատաղօրհնէք: Ինչպէս նաեւ պիտի տայ օրուան պատգամը:
Պատիւ մեր եկեղեցիին ու ժողովուրդին:
Եկեղեցին լեցուն է իր հաւատացեալներով եւ հիւրերով, որոնք երկիւղածութեամբ կը հետեւին Ս. Արարողութեան: Հոգեզմայլ, քաղցրանոյշ շարականներ, հոգեթով աղօթքներ, Աւետարանի ընթերցումներ եկեղեցին կը լեցնեն հայու հաւատքով:
Երկիւղածութիւն առ Աստուած: Հաւատք Քրիստոսի եւ Անոր հիմնած Ս. եկեղեցիին զօրութեան:
Փառաբանութիւն եւ գոհունակութիւն առ Աստ ուած:
Սրբազան հայրը կը կատարէ Պատարագը, որուն ընթացքին կ՛օծէ սրբապատկերներ: Ս. Գաբրիէլ հրեշտակապետին, նուէր` Տէր եւ Տիկին Վահէ Գափլանեաններէն, իրենց յիշատակին: Ս. Միքայէլ հրեշտակապետին, Տէր եւ Տիկին Ռաֆֆի եւ Ռօզին Բեհլուլեաններէն, իրենց ծնո ղաց յիշատակին, եւ Ս. Գրիգոր Նարեկացիի սրբապատկերը, նուէր` Տէր եւ Տիկին Շանթ եւ Հուրի Օհանեաններէն, իրենց մեծ մայ րերու՝ Արաքսի Օհանեանի եւ Նուարդ Կէօք կէօզեանի յիշատակին:
Կը հետեւինք արարողութեան: Վստահաբար, ներկաներէն շատերուն համար նորութիւն էր այս արարողութիւնը: Ապա, սրբազան հայրը կու տայ իր հայրական յաւուր պատշաճի քարոզը:
Աշխարհամատրան կանաչ Կիրակի: Յիշատակ քրիստոնէական եկեղեցւոյ հաստատման: Աշխարհամատրան Կիրակի կոչելով այս առիթը մեզի կը թելադրէ պահ մը երեւակայել, թէ ինչպէս մեր օրինաւոր եկեղեցին կազմած ենք հաւատքով: Մեր ուշադրութեան կը յանձնէ առաջին քրիստոնեաներու օրինակը, որ անոնց պէս մենք եւս մէկ սիրտ եւ մէկ հոգի կազմենք այս եկեղեցւոյ մէջ, մէկը միւսին ըլլանք իրարու աջակից եւ գործակից: Կանաչ Կիրակիի օրինակով հաւաքուինք մեր եկեղեցիներուն շուրջ, որպէսզի Սուրբ Երրորդութիւնը առաջնորդէ մեր ժողովուրդը ի Հայաստան, ի Արցախ եւ ի
Սփիւռս, որպէս իր կամքին պիտանի արարածներ, եւ երկրաւոր մեր կեանքը առաւել եւս իրագործելով՝ առաւել հասնինք յաւիտենական պարգեւներու, միշտ փառաւոերլու համար ամենասուրբ Երրորդութիւնը: Եկեղեցին մեզի կ՛առաջնորդէ, որ մենք եւս սթափինք եւ գտնենք նոր յոյս ու ապրինք այնպէս՝ ինչպէս բնութիւնը իր թմրութենէն նոր զարթօնքի կ՛անցնի: Այստեղ, այսօր հաւաքուած ենք, որպէսզի մենք եւս օրհնութիւն գտնենք մեր կեանքին համար: Մեր եկեղեցին դարձնենք մեր աշխարհը եւ նմանինք առաջին քրիստոնեաներուն, ըլլանք իրարու աջակից եւ գործակից: Հաւատացեալներուն համար, անցնող բոլոր դարերուն, Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցին եղաւ ապահով վայր եւ մեր ժողովուրդը իր կեանքը տարածեց սրբութեամբ, համաձայն այն լոյսին, զոր ստացած է մեր եկեղեցիէն, ապրած է հաւատարմօրէն եւ զայն փոխանցած սերունդէ սերունդ:
Նոր Կիրակի: Նոր կեանք պտղաբերենք մեր կեանքէն ներս: Հաւաքուինք մեր եկեղեցիներուն շուրջ: Հասնինք յաւիտենական պարգեւներու, միշտ փառաւորելու համար ամենասուրբ Երրորդութիւնը, յաւիտսեանս յաւիտենից ամէն: Տեղին է յիշել, թէ Ռատիօ «Սեւան»ը սիրայօժար ներկայ գտնուեցաւ եւ օրուան արարողութիւնը ամբողջ հեռասփռեց: Շնորհակալութիւն Ռատիօ «Սեւան»ին:
Սրբազան հայրը կը կատարէ նաեւ «Մատաղ»ի օրհնութիւն: Կը կատարուի հոգե հանգըստեան պաշտօն՝ եկեղեցւոյ հիմնադրութենէն մինչեւ այսօրուան ննջեցեալներուն, քահանայ հայրերուն, հիմնադիրներուն եւ բարերար ներու հոգիներուն:
Յատուկ կարգադրութեամբ մը, եկեղեցւոյ ա ւարտին, բոլոր ներկաները կը ստանան պատրաստուած եւ օրհնուած մատաղ:

Ինչպէս ամէն տարի, ամէն առիթներով, այսօր եւս տեղի պիտի ունենայ ճաշկերոյթ՝ «Յովհաննէս եւ Վարդուհի Պչաքճեան» սրահին մէջ:
Սրահը շտկուած է գեղեցկօրէն: Սրբազանը կ՛առաջնորդուի սրահ Տէր հօր, պետական երեսփոխաններու ներկայացուցիչներով, բարերարներով եւ հիւրերով: Սրբազան հօր օրհնութենէն ետք, Արհ. Տ.
Ղեւոնդ քահանայ բարի գալուստ կը մաղթէ եւ շնորհակալութիւն կը յայտնէ սրբազան հօր, որ իր ներկայութեամբ այսօր կը պատուէ մեզ, իր հաւատացեալ հօտը եւ այս տօնական օրուան կու տայ ոգեւորութիւն ու բարձր տրամադ րութիւն, անոր կը մաղթէ առաւել ոյժ եւ համբերու թիւն՝ ունեցած պատասխանատու ծանր աշխատանքներուն համար:
Տէր հայրը բարի գալուստ կը մաղթէ վսե մաշուք պետական երեսփոխաններուն, ՍԴՀԿ-ի ատենապետին, Ազգ. Առաջնորդարանի երեսփոխանին եւ բոլոր յարգելի բարերարներունմեւ «Արարատ» օրաթերթի ազնուափայլ տնօրէնուհիին, ինչպէս նաեւ աշխարհի չորս կողմերէն հիւրաբար Պէյրութ գտնուող ՀՄՄ-ի ներկայացուցիչներուն: Կոկիկ յայտագիր:
Երեք շնորհալի արուեստագէտ Տօնէրեան եղբայրներ՝ Արէն, Ալեք եւ Առնօ, ջութակի վրայ կը կատարեն հայկական գեղեցիկ նուագներ: Քար լռութիւն եւ հիացում սրահէն ներս: Խոստըմ նալից հայ տաղանդներ: Պատիւ ազգին, իրենց ծնողաց եւ բոլորիս: Ապրի՛ք, տղաք: Պրն. Գէորգ Պաղտասարեան հայկական երգերով ու երաժշտութեամբ ներկաները կը պահէ բարձր տրամադրութեան ու հայկական մթնոլորտի մէջ:
Ճոխ սեղաններ, համադամ ճաշեր-ճիտապուր, աղանդերներ, խմիչք, զովացուցիչ: Այս բոլորը առաւել շքեղացած են Տէր եւ Տիկին Կարօ Կարապետեաններու կողմէ, ինչպէս միշտ, այսօր եւս նուէր ուղարկուած գեղեցիկ վարդերու փունջերով:
Յայտագիրը կը շարունակուի: Բեմին վրայ է մեր սիրելի երկարամեայ սարկաւագ Պրն. Յովակիմ Քէշիշեանը: Կ՛երգէ ու կը ծաղկեցնէ: Ուրախ ու շէն տղայ: Միշտ պատրաստ է մթնոլորտը շէնցնելու իր երգերով ու կատակներով:
Դարձեալ տաղանդաւոր հայ երիտասարդ արուեստագէտ մը` Պրն. Գէորգ Քէշիշեան: Ան շուիի վրայ կը նուագէ հայկական երգերու փունջ մը: Յատկապէս աշուղական եւ մանաւանդ Սայաթ Նովա: Հիացում եւ հպարտութիւն մեր բոլորին: Ձիրքերով օժտուած հայ պատանիներ այսօր մեր սրահը կը թնդացնեն երգերով եւ մեզի կը պահեն հայկական իրաւ արուեստի մթնոլորտի մէջ: Հայու շնորհալի ձիրքեր: Ու մենք չէ՞ որ երգը սիրող ժողովուրդ ենք: Նուիրատուութիւններ կը սկսին սիրով եւ մեծ ուրախութեամբ: Եկեղեցին անսասան է իր հաւատքով եւ իր ամուր կառոյցով:
Տէր Ղեւոնդ յատուկ շնորհակալութիւն կը յայտնէ այն նուիրատուներուն, որոնք եկեղեցիին նուիրած են սպասներ. Տէր եւ Տիկին Հայկազ Սաաթճեան՝ 3 երկաթեայ գրակալ Աւետարանի եւ ժամագիրքի համար, Տիկ. Աթիա եւ դուստր Թամար՝ իրենց հօր՝ Արամ Մալխասեանի յիշատակին եկեղեցիին նուիրած են պատարագի զգեստ, Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի Պապեան՝ Ս. Խորանի հայկական ոճի խաչ: Մէլքիսէթեան ընտանիք՝ Ձեռաց խաչ:
Տէր հայրը իր խօսքը շարունակելով յատուկ շնորհակալութիւն կը յայտնէ նաեւ Տէր եւ Տիկին Յակոբ Մազլումեաններուն (Solac եւ Magic Mix) եւ Տէր եւ Տիկին Ռաֆֆի եւ Ռիթա Միքայէլեանին (Trade Plus), որոնք միշտ պատրաստ են մեր խնդրանքները կատարելու սիրով եւ հաճոյքով:
Մեր հովիւը շնորհակալութիւն կը յայտնէ նաեւ Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Հուրի Օհանեաններուն, որոնց նուիրատուութեամբ յետ այսու եկեղեցին կ՛ունենայ իր կայքէջը համացանցի վրայ «www.sourpharoutioun.com», ուր մենք պիտի կարենանք տեսնել մեր եկեղեցիին առօր եայ կեանքը:
Հոս յիշատակութեան արժանի են Պորանեան եղբայրները եւ իրենց քոյրը՝ Սոնան, որոնք այս տարի եւս մեզի նուիրած են մատաղի տուփերը, աւելի քան 1000 տուփ: Մեծապէս շնորհակալութիւն, վարձքերնիդ կատար: Յիշատակի արժանի է «Տպարան Շիրակ»ը, յարգելի Պրն. Վիգէն Հաննէսեանը, որ միշտ եւ ամէն անգամ տպագրական մեր գործերը սիրով կը կատարէ:
Յաջողութիւն կը մաղթենք իրեն: Ոյժ եւ կորով: Շնորհակալութեան խօսքերը կը շարունակուին: Տէրը օրհնէ բոլորը: Եկեղեցին հպարտ է իր զաւակներով եւ օգտակար դառնալու պատրաս տա կամ բոլոր նուիրատուներով: Այնուհետեւ կ՛երգէ երիցուհի Լօշխաճեան: Ուրախ, հայու հպարտ կեցուածքով ու նազանքով կ՛երգէ ժողովրդային սիրուած երգ ու բոլորս լուռ հիացումով կ՛ունկնդրենք: Ան կ՛երգէ «Եարը մարդուն եարա կու տայ»...:
Պաստառի վրայ ցոյց կը տրուի բարերար Տիար Մովսէս Պչաքճեանի նուիրած «Gene rateur»ի զետեղումը եկեղեցիին տանիքը: Ինչպէս նաեւ Տեարք Արամ եւ Ռաֆֆի Մալեան եղ բայրներու կատարած՝ եկեղեցւոյ ատեանի եւ դարպասի սալայատակներու նորոգման աշ խատանքները, եկեղեցւոյ մուտքի, մկրտարա նի եւ այլ դռներու նորոգման եւ նաեւ զուգա րաններու նորոգման աշխատանքները:
Նուիրատուութիւնները կը շարունակուին: Սեղաններու վրայ դրուած ճոխութիւնը առաւել ու առաւել բարձր կը պահեն տրամադրութիւնները :
Ահա կ՛երգէ մեր լուսարար Պրն. Խաչիկը, «Բարի Ընկեր»: Բացառիկ ձայն: Ինքն ալ կ՛երգէ բացառիկ:
Յայտագրի DJ-ը պատրաստ է իր երաժշտութեան ճոխ յայտագրով: Իսկ մեր նուիրատուները խանդավառուած կը շարունակեն կատարել իրենց նուիրատուութիւնները: Տէր հայրը շնորհակալական ջերմ եւ համեմուած խօսքերով կ՛ընթերցէ անուանացանկը բոլոր նուիրատուներուն:
Շնորհալի արուեստագիտուհի, մեր բեմերուն հպարտութիւնն ու պատիւը, «Արարատ» օրաթերթի տնօրէնուհի Տիկ. Անի Եփրեմեան կը ներկայանայ մեզի իր գեղեցիկ, բացառիկ ասմունքով: Գէորգ Էմինէն քերթուած մը: Քար լռութիւն սրահին մէջ: Հիացմունք բոլորիս կողմէ. ո՛չ միայն ան կ՛ապրի Գ. Էմինին հոգին, այլ նաեւ մենք բոլորս: Ապա, Տէր հայրը սրբազան հօրմէն կը խնդրէ գնահատագիրի նուիրումը՝ իր ձեռամբ՝ մեր բարերարներուն: Առաջնորդ սրբազան հայրը իր իսկ ձեռքով պատրաստած «գնահատագիր»ները կը նուիրէ բարերար Պրն. Մովսէս Պչաքճեանին, Տեարք
Արամ եւ Ռաֆֆի Մալեաններուն: Օրհնութեան ջերմ խօսքերով կը շնորհաւորէ անոնց ու յաջողութիւն կը մաղթէ մեր յարգելի բարերարներուն: Ապա, եկեղեցւոյ թաղականութիւնը իր կարգին գեղեցիկ նուէրով կը պատուէ Առաջնորդ սրբազան հայրը, Տէր եւ Տիկին Մովսէս եւ Արփի Պչաքճեանները, Տէր եւ Տիկին Արամ եւ Լիտիա Մալեանները, Տէր եւ Տիկին Ռաֆֆի եւ Թամար Մալեանները, շնորհակալութեան ջերմ զգացումներով: Վերոյիշեալ նուէրները պատրաստուած եւ նուիրուած էին թաղական Պրն. Յարութիւն Պասմաճեանին կողմէ:
Տէր հայրը սրբազան հօրմէն կը խնդրէ «սրտի խօսք»:
Սրբազանը կը շնորհաւորէ Ռըմէյլի եկեղեցւոյ բոլոր անձնուէր աշխատողները ու կ՛ըսէ. «Կ՛ողջունեմ ձեզի, եկեղեցւոյ ձեր սեփական երդիքին տակ տարի մը եւս ձեզ կը տեսնեմ: Կը գնահատեմ այս մթնոլորտի դերակատարութիւնը, Տէր հայրը եւ բոլոր նուիրեալները: «Կանաչ Կիրակի»: Մեր եկեղեցին սրբութեամբ վարենք: Չտկարանանք ազգային հոգեւոր կեանքին մէջ: Ներկայ աշխարհին զոհերը չդառնանք: Միասնակամ աշխատինք, որպ էս զի հայ ժողովուրդը պահէ իր գոյատեւումը, յաղթական երթը հայրենիքէն ներս, Արցախի մէջ եւ Սփիւռքի տարածքին: Ձուլումի զօրաւոր պայքարի մէջ ենք: Պահենք մեր ինքնութիւնը, պահենք մեր հաւատքը եւ մեր լեզուն ու մեր հայկական աւանդութիւնները: Ազգը կը գոյատեւէ իր եկեղեցիով, իր հայրենիքով եւ իր մշակոյթի կեդրոններով: Տէր դառնանք մեր ինքնութեան: Մնանք միշտ հպարտ մեր ինքնութեամբ»: Ան յաջողութիւն կը մաղթէ բոլորին: Կը շնորհաւորէ մեր եկեղեցւոյ պատուական բարերարները, որոնք բծախնդրօրէն եւ հետեւողականօրէն կը կատարեն եկեղեցւոյ յատուկ վերանորոգումները եւ որոնք միշտ պատրաստ են նիւթական եւ բարոյական իրենց օժանդակութիւնը բերելու մեր եկեղեցւոյ բարելաւման եւ բարեզարդման համար: Ինչպիսին են օրինակ Տէր եւ Տիկին Մովսէս Պչաքճեանները, Տէր եւ Տիկ. Արամ եւ Լիտիա Մալեանները եւ Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Թամար Մալեանները: Այս բոլոր գնահատանքներու շարքին առաւել եւս
յատուկ գնահատանքի արժանի են մեր եկեղեցւոյ ընտանիքին բոլոր անդամները, սակայն առաւել ու առաւել շնորհակալութեան ջերմ խօսքեր կ՛ուղղուին բաժակաճառի ձեւով բոլորիս կողմէ՝ մեր եռանդուն, յոգնութիւն չգիտցող երիտասարդ տէր հօր, քաջ հովիւին, որ եկեղեցին կը պահէ համերաշխութեան մէջ, եկեղեցին կը պահէ սրբութեամբ եւ աստուածային օրհնութեամբ:
Դարձեալ մեր սիրելի երիցուհին բեմին վրայ է: Բոլորիս տրամադրութիւնները առաւել կը բարձրանան երբ ան կ՛երգէ «Սասունցի Եմ» երգը: Ազգաշունչ Սասունի խրոխտ կեանքի հպարտ աղջկայ կեցուածքով:
Բեմ կը բարձրանայ եկեղեցւոյ երկարամեայ սարկաւագ Պրն. Հայկազ Կէօքկէօզեան ու իր թաւ ձայնով կ՛երգէ «Պախրան». անոր կ՛ընկերանան նաեւ սրահին մէջ գտնուող մեր երիտա սարդները:
Իսկ մեր երիտասարդ արուեստագէտ Գէորգը դարձեալ բեմին վրայ է ու Տէր հօր շնորհաւորելու իր զգացումները կը յայտնէ շուիի վրայ նուագելով մեր բոլորէն սիրուած Սայաթ Նովայի «Թամամ Աշխարհ» երգը: Կրկին ծափ ահարութիւններ, ջերմ խօսքեր մեր քաջ հովիւին: Գնահատանքի արժանի են եկեղեցւոյ Տիկ - նանց Յանձնախումբի բոլոր անդամուհիները եւ ժրաջան Թաղականութիւնը, ատենապետութեամբ` կորովի եւ յոգնութիւն չգիտցող Պր. Թորոս Աւետիսեանի:
Ներկաները ուշ ատեն ակամայ կը բաժնուին սրահէն, շնորհակալութեան ջերմ խօսքերով, նորանոր յաջողութիւններ մաղթելով Տէր հօր, Թաղականութեան եւ Տիկնանց Յանձնա խումբին:

ԼՈՒՍԻՆ ԹԱՊԱԳԵԱՆ

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ