Թուրքիոյ նախագահ Ռէճէփ Թայիպ Էրտողան պաշտօնա -
կան այցելութեամբ ժամանեց Միացեալ Նահանգներ, ուր տե -
սակցեցաւ իր պաշտօնակից Տոնըլտ Թրամփի հետ: Նախա -
գահներու առանձնազրոյցին կողքին նաեւ տեղի ունեցաւ ընդ -
լայնուած կազմով քննարկում ամերիկեան եւ թրքական պատ -
ւիրակութիւններուն միջեւ: Այս ծիրին մէջ Միացեալ Նահանգնե -
րու ներքին անվտանգութեան հարցերու քարտուղար Ճոն Քէլի
յայտարարեց, որ նախագահ Թրամփի իշխանութիւնը պիտի
որդեգրէ արտաքին ուժեղ քաղաքականութիւն մը:
Նախագահ Թրամփ նաեւ հեռաձայնային հաղորդակցու -
թիւն մը ունեցաւ իր եգիպտացի պաշտօնակից Ապտէլ Ֆաթ -
թահ Սիսիի հետ, քննարկելու համար երկկողմանի յարաբերու -
թիւնները Ուաշինկթընի ու Գահիրէի միջեւ, ինչպէս նաեւ ամե -
րիկեան-իսլամական գագաթաժողովը, որ 21 Մայիսին տեղի
պիտի ունենայ Սէուտական Արաբիոյ մէջ:
Այլ գիծի վրայ, Թրամփ ըսաւ, որ իրաւունք ունի տեղեկու -
թիւններ փոխանակելու Ռուսիոյ հետ: Ան փափաք յայտնեց, որ
Մոսկուա սաստկացնէ իր յարձակումները Իսլամական Պետու -
թիւն կազմակերպութեան եւ ահաբեկչական այլ շարժումնե -
րուն դէմ: Նախագահը հաստատեց, որ ռուսերուն հետ տեղե -
կութիւններ փոխանակած է ահաբեկչութեան դէմ պայքարին եւ
օդանաւային անվտանգութեան հարցերուն մասին:
Իսկ Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նաթանիահու յայտ -
նեց, որ իրենք կը պատրաստուին ընդունելու ամերիկացի նա -
խա գահին այցելութիւնը եւ անոր հետ քննարկելու շրջանային
անվտանգութեան վերաբերող հարցեր:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ