Ժընեւի մէջ երէկ տեղի ունեցաւ սուրիական բանակցութիւն -
ներու հերթական փուլը, մասնակցութեամբ հակամարտո -
ւթեան կողմերուն, միջազգային պատուիրակին եւ զինադա -
դարը երաշխաւորող ուժերու ներկայացուցիչներուն: Միջազ -
գային պատուիրակ Սթեֆան Տը Միսթուրա նախ տեսակցեցաւ
Սուրիոյ իշխանութիւնը եւ ընդդիմութիւնը ներկայացնող պատ -
ւիրակութիւններուն հետ: Ընդդիմադիր Նասր Հարիրի այս ա -
ռու մով յոյս յայտնեց, որ ՄԱԿ առաջարկէ գործնական ծրագիր
մը եւ դիւրացնէ քաղաքական լուծումը:
Եւրոմիութեան արտաքին եւ անվտանգութեան քաղաքա -
կանութեան գերագոյն ներկայացուցիչ Ֆէտէրիքա Մողէրինի
կոչ ուղղեց հաշուեյարդարի ենթարկելու Սուրիոյ մէջ պատե -
րազ մական ոճիրներ կատարողները եւ լուծելու մարդասիրա -
կան խնդիրները: Իսկ Սուրիոյ արտաքին գործոց նախարարու -
թիւնը հաղորդագրութեամբ մը դատապարտեց Միջազգային
Դաշինքին գործողութիւնները Սուրիոյ մէջ, զանոնք համարելով
ՄԱԿի Ուխտի խախտումներ:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ