Հայաստանի 6-րդ գումարումի Ազգային նորընտիր ժողովը
երէկ գումարեց իր անդրանիկ նիստը, ներկայութեամբ Հանրա -
պետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանին եւ Ամենայն Հայոց
Գարեգին Բ. կաթողիկոսին: Երեսփոխանները նախ իրենց եր -
դումը տուին: Երդումը ընթերցեց նիստը վարող, ազգային փոք -
րամասնութեան ներկայացուցիչներէն Կնյազ Հասանովը: Նիս -
տին ընթացքին տեղի ունեցաւ Ազգային Ժողովի նոր նախագա -
հի ընտրութիւն: Ժողովասրահին մէջ գտնուող երեսփոխաննե -
րէն 88 երեսփոխան իրենց քուէն տուին Հանրապետական կու -
սակցութեան թեկնածու Արա Պապլոյեանին, իսկ 12 երեսփոխան -
ներ քուէարկեցին ի նպաստ Ելք դաշինքի առաջադրած թեկնա -
ծու Էտմոն Մարուքեանին: Քուէարկութեան մասնակցեցան 100
երեսփոխաններ, մինչ Ազգային Ժողովի անդամներուն թիւն է 105:
Իր առաջին ուղերձին մէջ Պապլոյեան շնորհակալութիւն
յայտնեց երեսփոխաններու կարծիքներուն եւ առաջարկութիւն -
ներուն համար, պատրաստակամութիւն յայտնեց աշխատելու
բոլորին հետ ծրագիրները կեանքի կոչելու համար: «Կþուզեմ
օգտակար ըլլալ եւ ըսել, որ իսկապէս ելք կայ», յայտարարեց
Պապլոյեան: Անոր համաձայն, Ազգային Ժողովին մէջ պիտի
բազմանան ընդդիմութեան հետ համագործակցելու հնարաւո -
րութիւնները: Ան խոստացաւ Ազգային Ժողովը ղեկավարել այն
գիտակցութեամբ, որ ժողովուրդին քուէով ընտրուած Ազգային
Ժողովի նախագահ է, իսկ իր աշխատանքային բոլոր քայլերը
պիտի բխին պետութեան ու ժողովուրդին շահերէն: Ան կարծիք
յայտնեց, որ ընտրութիւնները նախորդներէն աւելի լաւ կազմա -
կերպուած էին եւ խախտումները` նուազած:
Ազգային Ժողովի նորընտիր նախագահ Արա Պապլոյեան
ծնած է 1947 թուականին, Երեւանի մէջ: Ան շրջանաւարտ է
պետական բժշկական հիմնարկի մանկաբուժական բաժինէն:
Իր ուսումը ապա շարունակած է Պելճիքայի եւ Զուիցերիոյ մէջ,
ուր նաեւ վարած է բարձրաստիճան բժշկական պաշտօններ:
2007 թուականէն ի վեր ընտրուած է Ազգային Ժողովի անդամ`
Հանրապետական կուսակցութեան համամասնական ցանկէն:
Վարած է Ազգային Ժողովի առողջապահութեան, մայրութեան
եւ մանկութեան հարցերու մնայուն յանձնաժողովի նախագահի
պաշտօնը: Երեք գիւտի, եօթը մենագրութեան եւ 200-է աւելի
գիտական յօդուածներու հեղինակ է:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ