Վարչապետ Սաատ Հարիրի յայտնեց, որ կառավարութիւնը
մտադրութիւն ունի բազմացնելու բարգաւաճումի ծրագիրները`
առաջնահերթութիւններու հիման վրայ: Լիբանանեան շրջան -
ներու մէջ ծրագիրներ իրականացնելու հարցը հետապնդող
նախարարական յանձնախումբին, նաեւ Մեթն գաւառի քաղա -
քապետներուն հետ տեսակցութիւններու ընթացքին Հարիրի
արծարծեց ենթակառուցուածքներու խնդիրներ, կենսոլորտա -
յին հարցեր եւ գաղթականներու տագնապը: Ըստ Հարիրիի,
ծրագիրներ կը մշակուին՝ զանազան շրջաններու մէջ գործադ -
րելու համար:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ