«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը Տաւուշի մար -
զի Դիտաւան համայնքին մէջ հիմնարկէքի արարողութեամբ
ազդարարեց մարզահամալիրի կառուցման մեկնարկը: Արա -
րողութեան ներկայ էր ծրագիրի հովանաւոր՝ արժանթինահայ
բարերար Նատիա Էքսերճիեանը իր դուստրին հետ:
Ժամանակակից կառոյցին (504 քմ մակերեսով) պիտի իրա -
կանացուին մարզական ձեռնարկներ եւ փորձեր, նախադպրո -
ցական տարիքի երեխաներու համար ալ պիտի գործեն ուսում -
նական խմբակներ: Արտակարգ իրավիճակներու պարագային
շէնքի նկուղային յարկը սահմանամերձ գիւղի բնակիչներու հա -
մար պիտի ծառայէ իբրեւ ռմբապաստարան:
«Մեր աչքին առջեւ շէնցող այս գիւղը իր ենթակառուցուած -
քային յագեցուածութեամբ լաւագոյններէն է ոչ միայն մարզին
մէջ, այլ՝ հանրապետութեան եւ այս գործին մէջ անգնահատելի
է Էքսերճիեաններու ներդրումը: Ուրախ ենք, որ տիկին Նատիան
կը շարունակէ ամուսնոյն` լուսահոգի Արմէն Էքսերճիեանի բա -
րի գործը` Դիտաւանը դարձնելով օրինակելի ու կայուն զարգա -
ցող համայնք», կþըսէ «Հայաստան» հիմնադրամի գործադիր
տնօրէն Արա Վարդանեան:
Էքսերճիեան ընտանիքի շուրջ 1.5 միլիոն տոլար ներդրում -
ներով, 2007-էն Հիմնադրամին կողմէ իրականացուած իրերա -
յա ջորդ ծրագիրներու շնորհիւ, 412 բնակիչ ունեցող սահմա -
նամերձ այս գիւղը այսօր ունի կազ, խմելու ջուր, նորակառոյց
դպրոց եւ համայնքային կեդրոն: Բարերար ընտանիքը նաեւ
կþաջակցի համայնքի նորաստեղծ եւ նորածին ունեցող ընտա -
նիքներուն, կը մասնակցի գիւղատնտեսական զարգացման
ձեռնարկներուն:
Իբրեւ երախտագիտութիւն, Դիտաւանի դպրոցը, կեդրոնա -
կան փողոցն ու հրապարակը անուանակոչուած են ի պատիւ
Էքսերճիեաններու, որոնք նաեւ Դիտաւանի պատուաւոր քա -
ղաքացիներ են:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ