Քաթարի նախկին վարչապետ շէյխ Հա մատ
պըն Ժէսէմ պըն Ժէպըր ալ Սէնի յայտնեց, որ
Տոհայի դէմ արաբական կարգ մը երկիրներու
արձակած ամբաստանութիւնները չեն հիմնա -
ւորուած: Անոր խօսքով, պատժամիջոցներու
ենթարկուած քաթարցի անձերու եւ կազմա -
կերպութիւններու ցանկը նախապէս Տոհային
չէր յանձնուած դիւանագիտական խողովակ -
ներուն միջոցաւ: Ըստ Համատ պըն Ժէսէմի,
Իրանի հետ Քաթարի համագործակցութիւնը
կը կազմէ շրջանի երկիրներուն եւ Իրանի միջեւ
յարաբերութիւններուն միայն մէկ առ հարիւրը:
Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մո -
համմէտ Ժաուատ Զարիֆ յայտնեց, որ իրենք
պիտի շարունակեն անհրաժեշտ մարդասիրա -
կան նիւթեր ուղարկել Քաթարի ժողովուրդին:
Նախապէս, Քաթարի արտաքին գործոց նախա -
րարութիւնը հաստատած էր, որ Թեհրան պատ -
րաստակամութիւն յայտնած է անհրաժեշտ
սպառողական նիւթեր ուղարկելու Քաթար,
այդ նպատակին համար յատկացնելով երեք
նաւահանգիստ:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար
Մաուլուտ Չաւուշօղլու յայտնեց, որ շուտով
պիտի այցելէ Քաթար եւ Սէուտական Արաբիա՝
քննարկելու համար Ծոցի շրջանին մէջ ստեղծը -
ւած տագնապը: Ըստ թուրք նախարարին,
Քաթարի տագնապը անլուծելի խնդիր մը չէ:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ