Քաթարի արտաքին գործոց նախարարութիւնը հերքեց, որ Տո -
հա կատարած է Պահրէյնի դէմ լարող հաղորդակցութիւններ: Ըստ
նախարարութեան, Քաթարի քաղաքականութիւնները հիմնուած են
շրջանի երկիրներուն հետ բարիդրացիական կապերու եւ իւրաքան -
չիւր երկրի գերիշխանութիւնը յարգելու եւ անոր ներքին հարցերէն
զերծ մնալու սկզբունքներուն վրայ: Նշենք, որ լրատուամիջոցնե -
րուն մէջ շրջանառուած ձայնագրութիւններ ցոյց տուին, որ Քաթարի
իշխանի օգնականներէն մէկը հաղորդակցութիւններ ունեցած է
պահրէյնցի ընդդիմադիրներու հետ` երկրին մէջ խռովութիւններ
հրահրելու կապակցութեամբ: Տոհա սակայն կը պնդէ, որ նշեալ
հաղորդակցութիւնները պարզապէս մաս կը կազմէին քաթարեան
միջնորդական ջանքերուն:
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու արտաքին հարցերու
պետական նախարար Անուար Քարքաշ կոչ ուղղեց դիտարկելու
ահաբեկչական կազմակերպութիւններուն քաթարեան ֆինանսա -
ւորում ապահովելու աշխատանքները: Նշենք, որ «Twitter» ընկերա -
յին կայքը վերջին ժամերուն փակեց Քաթարի «Ժազիրա» լրատ ուա -
կան ցանցի պաշտօնական էջը` հրատարակումներու կանոնները
խախտելու պատճառով:
Թուրքիոյ նախագահ Ռէճէփ Թայիպ Էրտողան վերջին ժամերուն
հեռաձայնային հաղորդակցութիւններ ունեցած է Քաթարի Թէմիմ
պըն Համատ ալ Սէնի իշխանին եւ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ
Մաքրոնի հետ, քննարկելու համար Քաթարի տագնապը: Երեք եր -
կիրներուն առաջնորդները կարծիքներ փոխանակած են տագնա -
պին կապակցութեամբ, կոչ ուղղելով շուտով մեղմելու լարուածու -
թիւնը:
Սէուտական լրատուամիջոցներ մինչ այդ նշեցին, որ Ռիատի
իշխանութիւնները պիտի չարտօնեն երկրին մէջ հաստատել թրքա -
կան զինուորական խարիսխ մը, որովհետեւ սէուտական ուժերը
կարիք չունին այլ երկիրներու օժանդակութեան` պաշտպանելու
համար անվտանգութիւնը եւ պայքարելու ահաբեկչութեան դէմ:
Նախապէս, Թուրքիոյ նախագահ Ռէճէփ Թայիպ Էրտողան յայտնած
էր, որ Քաթարի մէջ զինուորական խարիսխ հաստատելու որոշումը
առնելու ատեն իրենք նաեւ առաջարկած էին նմանօրինակ խա -
րիսխ հաստատել Սէուտական Արաբիոյ մէջ եւս:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ