Լիբանանեան բանակի ընդհանուր հրամանա տա -
րութիւնը հաղորդագրութեամբ մը նշեց, որ հետա -
խուզական ծառայութեան ուժերէն ջոկատ մը խու -
զար կումներ կատարած է Պէյրութի հարաւային ար -
ւարձաններու Ռէմլ Աալի շրջանին մէջ, ձերբակալելու
համար թմրանիւթերու գլխաւոր վաճառականներէն
Սամիր Մունզէրը: Գործողութեան ընթացքին տեղի
ունեցած է հրաձգութեան փոխանակում, որուն հե -
տեւանքով սպաննուած է կասկածելին եւ վիրաւորուած
է անոր ընկերակիցներէն մէկը: Սպաննուած թմրա -
նիւթի վաճառականին բնակարանէն գրաւուած է մեծ
քանակութեամբ զէնք եւ թմրանիւթ:
Աւելի ուշ, լիբանանեան բանակը մէկ այլ հաղոր -
դագրութեամբ յայտարարեց, որ կատարուած խու -
զարկումներուն ընթացքին ձերբակալուած են 7 ան -
ձեր` ներառեալ սուրիացի մը, որոնք մասնակցած էին
նախանցեալ գիշեր տեղի ունեցած հրաձգութեան
փոխանակումին: Անոնց մօտ գտնուած են 5 ձեռնա -
ռումբեր, 4 ատրճանակներ, հրաձիգ զէնք մը եւ 10
ապահովական տեսախցիկներ, ինչպէս նաեւ թմրա -
նիւթ:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ