Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ, զինուած ու -
ժերու գերագոյն հրամանատար Սերժ Սարգսեան երէկ աշխա -
տանքային այցելութեամբ մեկնեցաւ սահմանային Տաւուշ գա -
ւառ: Ան այցելեց սահմանային հիւսիս-արեւելեան հատուածի
մարտական դիրքերէն մէկը, ուր ծանօթացաւ զինուորներու
ծառայութեան եւ ապրուստային պայմաններուն, ամրաշինա -
կան կառոյցներուն, մարտական պատրաստականութեան
վիճակին: Հանրապետութեան նախագահը նուէրներ բաժնեց
իրենց ծառայութիւնը խիզախութեամբ կատարող քանի մը
զինուորներու: Ան ծառայողներուն մաղթեց յաջողութիւն եւ
ընդգծեց, որ անոնց բարեխիղճ ծառայութիւնը մեծապէս կը
գնահատուի ու անոնց շնորհիւ մեր ժողովուրդը կրնայ հան -
գիստ ապրիլ, աշխատիլ ու զարգացնել հայրենիքը: Սարգսեան
ապա Իջեւանի մէջ մասնակցեցաւ զօրամասի մնայուն տեղա -
կայման նոր վայրի բացման հանդիսաւոր արարողութեան, ուր
խօսքերով հանդէս եկան պաշտպանութեան նախարարը, զօ -
րամասի հրամանատարը, զինուած ուժերու հոգեւոր առա ջնոր -
դը եւ զինուոր մը:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ