Երէկ երեք պաղեստինցիներ զոհուեցան իսրայէլեան ուժե -
րուն հետ հրաձգութեան պատճառով, Երուսաղէմի Աքսա

մզկիթի շրջափակին մէջ: Պաղեստինցիները յարձակում գոր -
ծեցին իսրայէլեան ապահովական ուժերուն վրայ, քաղաքի հին
թաղամասերուն մէջ, որմէ ետք տեղի ունեցաւ հրաձգութեան
փոխանակում: Պաղեստինեան գործողութենէն ետք իսրայէլ եան
կառավարութիւնը որոշեց փակել Աքսան ու անոր շրջա փակը:
Ապահովական ուժեր զինուորական գօտի յայտարարե ցին մզկի -
թը եւ արգիլեցին հաւատացեալներու մուտքը հին Ե րուսաղէմի
տարածք: Իսրայէլեան ոստիկանութիւնը նաեւ քանի մը ժամով
ձերբակալեց Երուսաղէմի մուֆթի Մոհամմէտ Հուսէյնին:
Պաղեստինեան կառավարութիւնը դատապարտեց Աքսայի
մէջ ձեռնարկուած իսրայէլեան ապահովական քայլերը եւ ահա -
բեկչական համարեց զինեալ յարձակումը: Պաղեստինի նախա -
գահ Մահմուտ Ապպաս հեռաձայնային հաղորդակցութիւն մը
ունեցաւ Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նաթանիահուի հետ
եւ դատապարտեց Աքսայի գործողութիւնը: Ապպաս Նաթանիա -
հուին կոչ ուղղեց չեղեալ համարելու ապահովական քայլերը:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ