Վարչապետ Սաատ Հարիրի յայտնեց, որ կառավարութիւնը
կը զօրակցի սուրիացի գաղթականներու ապահով եւ արագ
տունդարձին, սակայն գաղթականներուն պիտի չպարտադրէ
ստիպողաբար վերադառնալ Սուրիա: Վարչապետարանին մէջ
Հարիրի նախագահեց գաղթականներու գերագոյն խորհուրդի
նիստը, ներկայութեամբ արտաքին ու ներքին գործոց, կրթու -
թեան, ընկերային հարցերու նախարարներուն, Պէյրութի մէջ
ՄԱԿի յատուկ յանձնակատարին, ինչպէս նաեւ ազդեցիկ պե -
տութիւններու դեսպաններուն ու ներկայացուցիչներուն:
Նոյն ծիրին մէջ, ներքին գործոց նախարար Նուհատ Մաշ -
նուք Լեռնալիբանանի կառավարիչին հրահանգեց իր վարչա -
կան տարածքին մէջ գտնուող քաղաքապետութիւններուն մէջ
արգիլել սուրիացի գաղթականներէն ապօրինի գումարներ
պահանջելը:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ