Պոլսահայ գրող եւ մտաւորական Սեւան Նշանեան յայտնեց,
որ երբ ժամանակը գայ, ինք պիտի բացայայտէ թրքական
բանտէն խոյս տալու բոլոր մանրամասնութիւնները: Նշանեան
յաջողած էր թրքական բանտէն խոյս տալ նախանցեալ գիշեր,
որմէ ետք համացանցային գրառումներով հաստատած էր իր
ազատութեան վերատիրանալը: Թրքական լրատուամիջոց նե -
րէն «HaberTurk»-ին տրուած զրոյցի մէջ Նշանեան դիտել տուաւ,
որ տակաւին կանուխ է մանրամասնօրէն բացայայտելու տեղի
ունեցածն ու անոր միջոցները: «Մտածեցի, որ 3,5 տարին բա -
ւական է, եկած է ժամանակը շունչ քաշելու: Օգտուելով Թուր -
քիոյ ներկայի թերութիւններէն, դուրս եկայ պետութեան վե -
րահսկողութեան տարածքէն», ըսած է Նշանեան: Նշենք, որ
հայազգի գործիչը պաշտօնապէս դատապարտուած էր ապօ -
րինի շինութիւններ կատարելու, Մոհամմէտ մարգարէն անար -
գելու, «մշակութային եւ բնական արժէքներու պահպանման»
մասին օրէնքը խախտելու յանցանքներով եւ բանտարկուած:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ