Կազմակերպութեամբ Հայկական Կրթական Բարեսիրական Միութեան Նոր Հաճնոյ դարմանատան եւ գործակցութեամբ
«Donner Sans Compter» հաստատութեան, երէկ տեղի ունեցաւ արեան տուչութեան արշաւ, նուիրուած Սոցիալ Դեմոկրատ
Հնչակեան Կուսակցութեան հիմնադրութեան 130-ամեակին: Դարմանատան տնօրէնուհի բժշկուհի Սիլվա ՆալպանտեանՔ
էօշկէրեանի եւ աշխատակիցներուն հսկողութեան տակ, արշաւը սկսաւ առաւօտեան ժամերէն եւ շարունակուեցաւ մինչեւ
յետմիջօրէի ժամերը, Նոր Հաճնոյ դարմանատան սրահին մէջ: 5 ժամ տեւողութեամբ, «Donner Sans Compter»-ի երիտասարդ -
ները օգնեցին մեծաթիւ հայորդիներու` նուիրելու իրենց արիւնը, որուն միջոցաւ պիտի փրկուին բազմաթիւ կեանքեր: Տուչու -
թեան արշաւին այցելեց եւ արիւն նուիրողներուն հետ զրուցեց ՍԴՀԿ Լիբանանի շրջանի Վարիչ Մարմինի ատենապետ ընկ.
Մարտիկ Ժամկոչեանը, որ մեծապէս գնահատեց ՀԿԲՄ-ի դարմանատան այս նախաձեռնութիւնը:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ