Իրաքի բանակը յայտարարեց, որ տիրապետած է Քիրքուքի
այն շրջաններուն, որոնք տակաւին կը գտնուէին քիւրտերու
հակակշիռին տակ: Քրտական իշխանութիւններուն համաձայն,
անցնող ժամերուն դադրած է երթեւեկութիւնը Քիրքուքի եւ Ար -
պիլի միջեւ: Երէկ նաեւ բախումներ տեղի ունեցան ժողովրդա -
յին միլիսներուն եւ քրտական Փեշմըրկային միջեւ՝ Քիրքուքի
հիւսիս-արեւմտեան հատուածներուն մէջ: Իսկ շիի հոգեւոր ղե -
կավար սէյիտ Ալի Սիսթէնի Իրաքի կառավարութեան կոչ ուղ -
ղեց պահպանելու Քիւրտիստան գաւառի բնակիչներուն իրա -
ւունքները:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ