Խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի կտրականապէս
մերժեց կենսաբանական անձնաթուղթերու պատրաստութեան
գործարքը կատարել ընտրութեան մը հետ կնքուած համաձայ -
նու թեամբ, առանց անցնելու նուազուրդի շրջանակներէն: Պըր -
րիի համաձայն, այս մաս կը կազմէ երկրին մէջ փտածութեան
դէմ մղուած պատերազմին:
Իսկ Ժողովրդավարական Հանդիպում խորհրդարանական
համախմբումի նախագահ երեսփոխան Ուալիտ Ճոմպլաթ յայտ -
նեց, որ կենսաբանական անձնաթուղթերու ծրագիրը կը հա -
մարուի դրամի յաւելեալ մսխում: Ճոմպլաթ կոչ ուղղեց կեդրո -
նանալու Պէյրութի եւ անոր արուարձաններուն համար աղբե -
րու զտման նոր գործարան մը կառուցելու վրայ, որովհե տեւ
կենսոլորտային ներդրումները առաջնահերթութիւն կը հա -
մարուին:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ