Եմէնի քաղաքական գերագոյն խորհուրդը յայտարարեց, որ
Իրանէն Եմէն հրթիռներու մաքսանենգումի ամբաստանու թիւն -
ները պարզապէս պատճառաբանութիւններ են պաշարելու Եմէ նը
եւ արգիլելու մարդասիրական օգնութիւններու ուղարկումը:
Խորհուրդին համաձայն, արաբական դաշինքի պետութիւննե -
րուն օդակայանները եւ նաւահանգիստները պիտի դառնան
Եմէնէն արձակուած հրթիռներուն թիրախները: Հուսիներու Ան -
սարալլա կազմակերպութիւնը նախապէս կը սպառնար հարուա -
ծել Սէուտական Արաբիոյ եւ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւն -
ներու ենթակառոյցները, առ ի հակադարձութիւն Եմէնի պա -
շարումին:
Միջազգային Առողջապահութեան Կազմակերպութիւնը
յայտարարեց, որ Եմէնին արաբական դաշինքի պաշարումը կը
դժուարացնէ գոլերա համաճարակին դէմ պայքարելու ջանքե -
րը: ՄԱԿ նախապէս արաբական դաշինքէն պահանջած էր
չարգիլել մարդասիրական օգնութիւններու Եմէն ուղարկումը,
որովհետեւ 7 միլիոն քաղաքայիններ ենթարկուած են սովի
վտանգին: Կազմակերպութիւնը նաեւ մտահոգութիւն յայտնեց
մայրաքաղաք Սանաայի ուղղութեամբ դաշինքի յարձակում -
ներուն կապակցութեամբ:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ