Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էտուարտ Նալ -
պանտեան այցելեց Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքարան, ուր
տեսակցեցաւ Նուրհան արք. Մանուկեան պատրիարքին հետ:
Նալպանտեան ներկայացուց իր այցելութեան նպատակները եւ
ունեցած տեսակցութիւններուն արդիւնքները: Տեսակցութեան
ընթացքին անդրադարձ եղաւ Սուրբ Յարութիւն տաճարի երեք
իրաւատէր եկեղեցիներու համագործակցութեան հարցերուն:
Նաեւ քննարկուեցան համահայկական օրակագի շարք մը հար -
ցեր:
Նախարար Նալպանտեան Իսրայէլի վարչապետ Պենիա -
մին Նաթանիահուին ներկայացուց արցախեան զարգացում նե -
րը եւ բանակցային հոլովոյթի մանրամասնութիւնները: Նալ -
պանտեան նաեւ տեսակցեցաւ իսրայէլեան Քնեսէթի նախագահ
Եուլի Էտէլշթայնի հետ, քննարկելու յարաբերութիւններու օրա -
կարգային շարք մը հարցեր: Արծարծուեցաւ նաեւ Իսրայէլի
կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան փաստը ճանչնալու թղթա -
ծրա րը: Նալպանտեան նաեւ տեսակցեցաւ Քնեսէթի փոխնա -
խագահ Թալի Փլոսքովի հետ: Ժողովականները անդրադար -
ձան երկկողմանի յարաբերութիւններուն, զանազան ոլորտ -
ներու մէջ համագործակցութեան, ինչպէս նաեւ տարածաշրջա -
նային զարգացումներուն:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ