Երեւանի պետական համալսարանի գլխաւոր շէնքին դի -
մաց երէկ առաւօտեան ժամերէն սկսեալ ուսանողները հաւաք -
ւեցան եւ բողոքի հաւաք կազմակերպեցին, դատապարտելով
ուսման համար բանակի ծառայութեան յետաձգումի ընտրան -
քը վերացնելու որոշումին դէմ: Ուսանողները շրջեցան համա -
լսարանի բոլոր բաժանմունքներուն մէջ եւ դասադուլի կոչ ուղ -
ղեցին իրենց ընկերներուն: Համալսարանի անվտանգութեան
աշխատակիցները ապա փակեցին շէնքին դռները եւ չթոյլատ -
րեցին ուսանողներուն դուրս գալ համալսարանէն: Նշենք, որ
պաշտպանութեան մասին նոր օրէնքին համաձայն, բանակի
ծառայութեան յետաձգում կը ստանան միայն այն ուսանող -
ները, որոնք կը համաձայնին ուսումը աւարտելէն ետք ծառայել
ոչ թէ երկու, այլ` երեք տարի, սակայն որպէս սպաներ:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ