Հրաժարեալ վարչապետ Սաատ Հարիրի երէկ այցելեց Ապու
Տապի, ուր տեսակցեցաւ գահաժառանգ իշխան, զինուած ու -
ժերու ընդհանուր հրամանատարի տեղակալ շէյխ Մոհամմատ
պըն Զայէտ ալ Նահիանի հետ: Տեսակցութեան ընթացքին քըն -
նարկուեցան շրջանային եւ լիμանանեան նորագոյն զարգա -
ցում ները, ինչպէս նաեւ երկկողմանի յարաμերութիւնները: Հա -
րիրի ապա վերադարձաւ Ռիատ, այնպէս ինչպէս յայտարարեց
անոր լրատուական գրասենեակը:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ