Թուրքիոյ Պաթման քաղաքի «Արամ Տիգրանի Անուան Զբօ -
սայգի»ի մուտքին տեղադրուած ցուցանակէն անյայտ անձիք
ջնջած են հայ յայտնի երաժիշտ Արամ Տիգրանի անունը:
Ըստ թրքական «Evrensel» լրատուական կայքին, ցուցա նա -
կի` «Պաթմանի Արամ Տիգրանի Զբօսայգի» գրութենէն անհետա -
ցած են «Արամ Տիգրան» բառերը: Անյայտ անձիք սպիտակ
ներկով ծածկած են երաժիշտին անունը:
Կը նշուի, որ նախապէս նոյնպէս պատահած է այսպիսի բան,
սակայն հասարակութեան կողմէ միջադէպը մեծ քննադատու -
թեան արժանանալէ ետք երգիչին անունը կրող նոր ցուցանակ
տեղադրուած է:
Արամ Տիգրան յայտնի հայ երգիչ եւ երաժիշտ է: Ծնած է հիւ -
սիսային Սուրիոյ Գամիշլի քաղաքին մէջ: Մասնագիտացած է ուտ
նուագելուն մէջ: Քսան տարեկանէն նուիրուած է երա ժշ տու թեան,
երգած է երեք լեզուներով` քրտերէն, արաբերէն եւ հայերէն:
Ձայնագրած է շուրջ 230 երգ քրտերէնով, 150` արաբերէնով,
10` ասորերէնով, 8` յունարէնով:
Արամ Տիգրան եղած է Քիւրտիստանի Աշխատաւորական
Կուսակցութեան առաջնորդ Ապտալլա Օճալանի ամենամտե -
րիմ եւ ամենավստահելի մարդը:
Մահացած է Աթէնք, 2009-ին: Կը ցանկար թաղուիլ Տիար պե -
քիրի մէջ, սակայն երգիչին ցանկութիւնը չկատարուեցաւ, քանի
որ թրքական իշխանութիւնները թոյլ չտուին հայ երաժիշտը
թաղել Տիարպեքիրի հայկական գերեզմանոցին մէջ:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ