Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առաքելութեան մէջ իւ -
րայատուկ տեղ եւ դեր ունին Կիրակնօրեայ վարժարանները: Այս
ծիրէն ներս, Կիրակի, 5 Նոյեմբեր 2017-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. վե -
հա փառը Վեհարանի դահլիճին մէջ ընդունեց Մայրավանքին Կիրակ -
նօրեայ վարժարանին աշակերտները, գլխաւորութեամբ Կիրակնօր -
եայ Վարժարաններու բաժանմունքի վարիչ Գերշ. Տ. Մեղրիկ եպիս -
կոպոս Բարիքեանի. ներկայ էին նաեւ վարժարանին ուսուցիչներն
ու ծնողները:
Նորին Սրբութիւնը բարձր գնահատեց Կիրակնօրեայ վարժա րան -
ներու առաքելութիւնը իրականացնող հաւատացեալներուն, ծնող -
ներուն եւ ուսուցիչներուն դերակատարութիւնը` կարեւորելով կի -
րակ նօրեայ վարժարաններուն թրծած հոգեմտաւոր կրթութիւնը,
որոնք կþամրապնդեն հայկական ինքնութիւնը:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ