Սուրիոյ հիւսիսարեւմտեան Իտլիպ գաւառին մէջ շարունակ -
ւեցան ծանր բախումները: Սուրիական բանակը եւ անոր օժան -
դակող ուժերը կը փորձեն յառաջանալ Իտլիպ գաւառի արեւել -
եան գիւղական շրջաններուն ուղղութեամբ, նախնական յար -
ձակումը կեդրոնացնելով մանաւանդ ընդդիմութեան եւ Ժապ -
հաթ Նուսրայի տիրապետութեան տակ գտնուող Ապու Տուհուր
օդակայանին վրայ:
Թուրքիոյ վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմ յայտնեց, որ Ռուսիա
եւ Իրան պէտք է Սուրիոյ իշխանութիւնները զգուշացնեն Իտլի -
պի շրջաններուն վրայ կատարուած յարձակումները շարունա -
կելէ: Իսկ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չա -
ւուշօղլու յայտնեց, որ իրենք Ռուսիոյ եւ Իրանի հետ կը համա -
գործակցին, վերակենդանացնելու համար Ժընեւի բանակցային
ուղին: Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտա -
րարեց, որ նախարար Սերկէյ Լաւրով հեռաձայնային հաղոր -
դակ ցութիւն ունեցած է իր իրանցի պաշտօնակից Մոհամմատ
Ժաուատ Զարիֆի հետ, քննարկելու համար սուրիական երկ -
խօսութեան մանրամասնութիւնները: Նախարարները շեշտած
են Սուրիոյ լուծումը ՄԱԿի Ապահովութեան Խորհուրդի 2254
բանաձեւին վրայ հիմնելու անհրաժեշտութիւնը:
Ընդդիմադիր Նուրըտտին Զէնքի կազմակերպութիւնը նշեց,
որ վար առած է ռուսական անօդաչու թռչող սարք մը, որ կը
սաւառնէր Համայի գիւղական շրջաններուն վրայ:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ