Մարոնիներու պատրիարք Պըշարա Ռաաի կարտինալը երէկ
այցելեց Պաապտայի պալատ եւ տեսակցեցաւ Հանրապե տու -
թեան նախագահ Միշէլ Աունի հետ: Տեսակցութենէն ետք Ռաաի
յայտնեց, որ նախագահ Աուն կþուզէ երկրին կայունութիւնը եւ
խաղաղութիւնը, ուստի կարիք չկայ 1994-ի սպաներու թղթա -
ծրարին հարցով ստեղծուած տագնապին: Ռաաի նշեց, որ այս -
պիսի հարցեր երբ բարդանան, քաղաքական լարուածութիւն
կը ստեղծեն երկրին մէջ: Պատրիարքը կարեւորեց խորհրդա -
րանական ընտրութիւններու կայացումը եւ զգուշացուց նոր
երկարաձգումէ:
Այլ գիծի վրայ, նախագահ Աուն երէկ ընդունեց թմրա նիւթե -
րու դէմ պայքարող «Ժատ» միութեան պատուիրակութիւնը,
որուն հետ ունեցած տեսակցութեան ընթացքին հաստատեց,
որ թմրանիւթերու դէմ պայքարի առումով թուլացում չկայ, այլ
պիտի պատժուին բոլոր վաճառականները:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ