Պէյրութի նահանգապետ, դատախազ Զիատ Շպիպ եւ
Պէյրութի քաղաքապետութեան անդամ Արամ Մալեան երէկ
այցելեցին Անթիլիասի Մայրավանք, ուր տեսակցեցան Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին հետ: Այցելութեան
գլխաւոր նպատակը` Արամ Ա. կաթողիկոսը շնորհաւորելն էր
նոր տարուան եւ Սուրբ Ծննդեան տօներուն առթիւ: Տեսակ -
ցութիւնը նաեւ առիթ մը եղաւ քննարկելու ընդհանուր թղթա -
ծրարներ եւ մայրաքաղաք Պէյրութին վերաբերող նիւթեր:
Կա թողիկոսութեան հրապարակած յայտարարութեան հա -
մա ձայն, նահանգապետը լայն տեղեկութիւններ փոխանցած
է Պէյրութի առաւել զարգացման առնչուած յառաջիկայ ծրա -
գիրներուն մասին: «Նորին Սրբութիւնը իր ջերմ գնահատան -
քը յայտնեց ի լուր Պէյրութի առաւել կազմակերպումին ու
ծաղկումին նպաստող ծրագիրներուն եւ աշխատանքներուն:
Հանդիպման աւարտին նահանգապետը շրջեցաւ կաթողիկո -
սա րանի զանազան բաժանմունքները եւ մօտէն ծանօթացաւ
Կաթողիկոսութեան առաքելութեան», ըսուած է յայտարա -
րու թեան մէջ: Տեսակցութեան ընթացքին վեհափառ հայրա -
պետը նահանգապետ Շպիպին նուիրեց գիրք մը:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ